Norge

Trondheim vurderer gratis transport til alle asylsøkere

Ukrainere har fått reise gratis med kollektiv transport flere steder. I Trondheim ser de på en løsning for alle asylsøkere.

Ukrainere får fortsatt lov til å reise gratis med buss mange steder. Andre asylsøkere må betale. I Trondheim jobber de for en mer rettferdig løsning.

Kollektivselskapet AtB har fått i oppdrag av fylkespolitikerne å foreslå et nytt system. Det skriver avisa VG.

Konrad Pütz er direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune. Han sier de vil ha en ordning med gratis transport for alle nyankomne flyktninger.

– Vi ser etter en løsning som likebehandler mennesker i samme situasjon, sier Pütz.

De jobber med en løsning for en tidsbegrenset periode. Målet er å dekke akutte behov for nyankomne. Pütz sier de ikke skal dekke de langsiktige behovene.

– Behovene til «lengeboende asylsøkere» er kommunale eller statlige virkemidler er satt opp for å håndtere.

Tor Brekke sier dagens spesialordning for ukrainere er uheldig. Brekke er styreleder i mottaksselskapet Hero.

– Det er andre holdninger og ordninger overfor ukrainere enn overfor andre flyktninger. Det har gitt utfordringer og er problematisk, sier Brekke.

Tidligere har byrådet i Oslo sagt at de ønsker en felles ordning for alle flyktninger. Ruters har tidligere foreslått å kutte ut gratistilbudet til ukrainerne. Det har byrådet sagt nei til.


Siste utgave

På forsiden nå