Norge

Bekymret for elever som rammes av lærerstreiken

Lærere rundt om i landet streiker. Barneombudet er bekymret for elevene som rammes.

Rundt 3.600 medlemmer i tre fagforbund streiker. Tirsdag begynte lærere i Bærum kommune å streike. Onsdag morgen sier Utdanningsforbundet at det kan tas ut flere lærere.

Barneombudet er bekymret for elevene. Ombudet er barn og unges talsperson for barns rettigheter. Barneombud Inga Bejer Engh sier at streiken har vart i flere uker. Stadig flere elever blir rammet.

– Det er uheldig at elever går glipp av viktig undervisning etter to år med pandemi, sier Engh.

Hun sier at det også kan ha konsekvenser for noen barns psykiske helse. Barneombudet har blitt kontaktet av fortvilte elever og foreldre. De opplever situasjonen som vanskelig, forklarer Engh.

Hun frykter at situasjonen kan skape utenforskap og ensomhet. Engh nevner også elever som har behov for tilrettelagt undervisning. Det er en fare for at de vil slite med å henge med på skolen.

Hva slags tilbud får de mest sårbare elevgruppene under streiken? Det ønsker Barneombudet at statlige myndigheter skaffer en oversikt over.

– Retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv. Samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring.

Engh oppfordrer partene til å finne en løsning så fort som mulig.Siste utgave

På forsiden nå