Norge

Hvilke utfordringer har folk med språkvansker?

Det finnes ulike måter å slite med språk på. Det kan både være problemer med tekst, tale eller forståelsen av ord. Rita Lie håper lærere selv finner kunnskap om lese- og skrivevansker.

– De som strever med språkvansker sliter gjerne med flere av dem, sier Rita Lie. Hun er en del av Dysleksi Norge. Og jobber som spesialpedagog og rådgiver.

Lie sier at det er en ny inndeling av språkvansker. Og at de kom først for ett år siden.

---

Hun forklarer de ulike vanskene slik:

  • Det å forstå og det å oppfatte språk kan være vanskelig.
  • Det å uttrykke seg riktig. Altså at det du tenker også kommer ut som det ordet du tenkte.
  • Det å forholde seg til en samtale. Når kan jeg snakke og når kan jeg rekke opp hånda. Altså bruken av språket.

---

– Det er dette språkvansker handler om, sier hun.

Lie har selv en sønn med språkvansker, så hun vet hvilke utfordringer som er der.

– De som sliter kan gjerne slite med flere av de ulike vanskene. Det trenger ikke bare være en, sier hun.

Hun sier det er veldig vanlig at det kan være en blanding av alle tre.

Men hvorfor vi ikke har kommet lenger når det gjelder kunnskap om lese- og skrivevansker er Lie usikker på.

– Det er blitt forsket på dysleksi lenge. Men fortsatt så er det ingen fag om dette på utdanningen til å bli lærer, sier Lie.

Derfor har Lie en forståelse for hvorfor alle lærere ikke kan mye om det.

– Dysleksi blir ofte kalt «det usynlige problem», sier Lie.

Hun forklarer en situasjon hvor en lærer stiller et spørsmål til en elev. Og eleven svarer ikke. Hvorfor svarer han ikke, tenker læreren. Vil han ikke svare? Eller så gjør han noe annet enn det læreren har bedt om. Problemet her kan være at han rett og slett ikke forstår hva læreren sier.

– Dette kan se ut som et problem med hvordan eleven oppfører seg, sier Lie.

– Og det er derfor mange foreldre kan oppleve at det blir vanskelig å snakke med lærere om problemet. For enkelte har ikke nok kunnskap til å vite at dette kan være lese- og skrivevansker.

Derfor er det viktig at lærere vet om de ulike vanskene. Og hvilke andre problemer det kan føre til, som hvordan eleven oppfører seg.

Lie sier at dette må starte med de som styrer landet. Det er opp til de og sette en standard for lærerutdanning.

Hun sier også at mange tar kontakt med dem for å lære seg mer. Det er hun glad for.

– Lærerne ønsker å hjelpe disse elevene så godt de kan. Det er ikke det dette handler om, sier Lie.

– De vet bare ikke hva de skal gjøre og de forstår ikke hva de ser.

– Du kan ikke ta en blodprøve, også se om du har dysleksi. Det er symptomer vi diagnostiserer etter, sier Lie.

---

Tips til hvordan lærere kan møte elever med språkvansker

  • De må forsøke å lære seg om lese- og skrivevansker.
  • Alltid ha forståelse for eleven. Har du en elev du undrer deg over? Tenk på hvorfor barnet oppfører seg slik det gjør. Hva er det bak oppførselen?
  • Sjekk alltid språket.
  • Send de alltid til kartlegging av språkvansker, uavhengig av hva.
  • Språkvansker er relatert til så mange andre vansker. Vi er nødt til å vite akkurat hva det er, slik at vi kan gi den riktige hjelpa.
  • Være tydelig, korte setninger og enkle beskjeder. Gjerne også med bevegelse, og gjøre språket mer visuelt. Slike tiltak vil være med på å hjelpe folk med lese- og skrivevansker.

---

Siste utgave

På forsiden nå