Norge

Krever at politiet leverer tilbake bildene til Hazhir

Hazhir Shariati tar bilder for egne kanaler i sosiale medier. Han sier politiet tok bildene hans etter demonstrasjonen mot Iran. Problematisk, mener Redaktørforeningen.

– Veldig urettferdig.

Slik reagerer amatør-fotograf Hazhir Shariati. Han var på demonstrasjonen ved Irans ambassade torsdag. Politiet pågrep flere personer. De tok i tillegg minnebrikken til fotografen Shariati. Nå har han ikke bilder fra demonstrasjonen. Eller de andre bildene som var på minnebrikken. Han pleier å publisere bilder i sosiale medier.

Norsk redaktørforening reagerer. General-sekretær Reidun K Nybø har lest Klar Tales sak.

Nybø mener beslaget er problematisk.

– Politiet har lov til å beslaglegge gjenstander som kan telle som bevis. Men her er det uansett problematisk at de beslaglegger minnekortet hans, sier hun til Klar Tale.

Når politiet beslaglegger ting som fotoutstyr og minnekort, så får det følger for personers måte å dokumentere det som skjer på. Det mener Nybø.

– Da er det fare for at samfunnet går glipp av viktig informasjon om det som skjer, sier hun.

Det kan gjøre at færre folk dokumenterer og tar bilder. Eller at folk ikke tør.

Det hadde vært annerledes om Hazhir Shariati var journalist. Og hadde et pressekort. Da hadde ikke politiet hatt lov til å gjøre det, sier general-sekretæren.

Det er en bestemmelse om unntak i straffeprosess-loven. Den gjelder blant annet ved kildevern, forklarer hun.

Shariati sier han måtte gi fra seg bildene hos politiet. Men hvis han hadde gitt kameraet og minnekortet til en journalist på stedet, så ville ikke politiet kunne tatt det, sier hun.

Politiet er i et farlig farvann, ifølge Nybø.

– Han sier at han jobber journalistisk med dette. Han sier at han prøver å dokumentere det som skjer. Da kan vi stille spørsmål til politiet: Vil vi ha et samfunn der politiet griper inn og beslaglegger foto-dokumentasjon? Bilder som beviser hvordan politiet opptrer under demonstrasjoner?

– Dette vil vi ikke ha i en rettsstat. Det minner om helt andre regimer som vi ikke liker å sammenligne oss med, sier Nybø.

Hun mener politiet må levere tilbake minnekortet.

– Politiet bør være meget forsiktig med denne type beslag. De må åpenbart levere tilbake minnekortet til fotografen, sier hun.

Klar Tale har forsøkt å få svar fra politiet flere ganger. De har fått lese kritikken fra Redaktørforeningen.

– Hendelsen var uoversiktlig for politiet på stedet. Og bilder eller video fra hendelsen vil derfor kunne ha stor betydning for den videre etterforskningen, svarer de blant annet. Les mer i saken under.

– Ville politiet opptrådt på samme måte om han var en etnisk norsk mann som tok bilder av demonstrasjonen?

– Det er godt han har en advokat. Hun kan finne ut av hvorfor det er sånn at han ble dratt med. Han har jo selv forklart at han holdt avstand til demonstrantene, sier Nybø i Redaktørforeningen.

Hun har forståelse for at det var en uoversiktlig situasjon for politiet. Men at det er nærliggende å tro at han ble tatt med som følge av sin etniske bakgrunn. Sammen med de andre demonstrantene.

– Dette har selvfølgelig ikke betydning for politiets vurdering. Beslaget ble gjort i det politiet antok at det var materiale som kunne ha verdi som bevis i saken, svarer politi-advokat Tone-Anne Stene.

Nybø påpeker at også andre enn journalister kan ta bilder på et offentlig sted.

– Enhver har jo kamera på innerlomma og kan publisere, sier hun.

– Det er jo meget uheldig politiet ønsker å beslaglegge dokumentasjon på det som foregår på et åsted, sier hun.

Nybø sier det finnes eksempler på at politiet har tatt utstyr når folk hindrer deres arbeid direkte. Men her er det snakk om at politiet prøver å skaffe seg dokumentasjon, og frata folk dokumentasjon.

– Det kan gjøre at færre tør å dokumentere. Og si ifra til mediene om en situasjon. Det er ikke bra for oss som samfunn, sier hun.

Nybø viser også til en tidligere dom i Høyesterett. Den gjaldt Ulrik Imtiaz Rolfsen. Han skaper dokumentarfilmer. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beslagla blant annet minnekort med upublisert materiale. Politiet tapte saken. Retten begrunnet det med kildevernet.

Politiet tok et minnekort torsdag. Det bekreftet politiet fredag.

– Vi kan ikke gå inn på enkelt-personer. Totalt 11 ble pågrepet. To ble løslatt torsdag. Og de andre ni ble løslatt etter avhør fredag. Noen ville ikke forklare seg. Et minnekort er tatt i beslag. Det er fordi det kan inneholde bilder fra demonstrasjonen, altså bevis i straffesaken, sier de i en epost.

---

Fakta: Demonstrasjon mot Irans regime

  • Mange er rasende på Iran etter at en 22 år gammel kvinne døde. Et angrep mot en kurdisk gruppe har også gjort folk sinte.
  • Politiet pågrep flere i en demonstrasjon ved Irans ambassade. Da tok de også en minnebrikke fra en fotograf.
  • Politiet må levere den tilbake, sier Norsk redaktørforening.

---Siste utgave

På forsiden nå