Norge

Forbudt å avle denne hunderasen

Dyrebeskyttelsen Norge har gått til retten på grunn av avl på to dyreraser. De mener hundene får helseplager av det.

Dyrebeskyttelsen Norge gikk til sak mot flere hundeklubber og oppdrettere i fjor. Dyrebeskyttelsen mente de drev med ulovlig avl av hunder. Det gjaldt hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Saken var mot Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb og Norsk Cavalierklubb. I tillegg til seks oppdrettere av de to hunderasene. Dyrebeskyttelsen mente at avlen av disse rasene var i strid med dyrevernloven.

Oslo tingrett slo fast at oppdrett av hunderasene skjedde i strid med dyrevernloven. Oppdretterne fikk forbud mot avl. Norsk Kennel Klub anket dommen til tingretten.

Borgarting lagmannsrett er enige i den ene delen av anken. Men de slår fast at avl på rasen cavalier king charles spaniel skjer i strid med loven.

Men Borgarting lagmannsrett har frifunnet Kennelklubben, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne. Domstolen finner det ikke bevist at avl på engelsk bulldog skjer i strid med loven.

Cavalier king charles spaniel sliter ofte med helseproblemer. Blant annet hjertefeil og en sykdom i ryggmargen (SM), skriver dyrebar.

Siste utgave

På forsiden nå