Norge

Dette er de enige om i statsbudsjettet

Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti er enige om statsbudsjettet. Dette er endringene som berører deg.

Partiene i regjering og Sosialistisk Venstreparti (SV) har forhandlet om statsbudsjettet for neste år. Først mandag ettermiddag var de enige. Budsjettet skal bestemmes i Stortinget. Men Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet og SV har flertall til sammen.

– Det er et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling, sa statsminister Jonas Gahr Støre mandag. Han holdt en pressekonferanse sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

Regjeringen vil ikke bruke mer penger.

Dette er noen av endringene:

* Avgiftene til drivstoff kuttes med 1,5 milliarder kroner. Dermed blir det billigere for deg og meg å kjøre bil.

* Økt bostøtte ved høye strømpriser. Det gjør at folk som har krav på det, får litt mere støtte fra staten til å bo.

* Uføre på minstesats får 3.000 kroner utbetalt en gang.

* Minstepensjonene øker med 4.000 kroner.

* Gratis halvdagsplass i skolefritidsorgning (SFO) for andreklassinger

* 50 prosent i rabatt hos tannlegen. Det gjelder for dem mellom 23 år og 26 år

* Strengere skatteregler ved flytting til utlandet. Hensikten er å hindre at nordmenn flykter til utlandet i noen år for å unngå å betale norsk skatt.

* Fortsatt letestopp etter olje. SV fikk utsatt leting etter olje i nye felt ut 2025.

* Fortsatt begrensning på leting i iskantsonen. Slik er noen områder i havet fortsatt vernet for leting etter olje.

* Enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre områder som er uten leting.

*Flere tiltak for å kutte mer i klimautslipp.

* En plan for hjelp til Ukraina og fattige land. Det er land som får problemer som følge av krigen i Ukraina.

* Folk som bor på asylmottak skal få mer økonimisk støtte. De får 50 prosent økning i støtten.

* Personer som har AAP (arbeids-avklaringspenger), skal få mer i barnetillegg.

* Studenter som studerer på full tid, får 5.400 kroner i økt studiestøtte. Det er fordelt på lån og stipend.

* Sparer du i boligsparing for ungdom? Satsen for skattefradrag i ordningen med BSU kuttes fra 20 til 10 prosent. Det innebærer at folk får 10 prosent istedenfor 20 prosent igjen på skatten for pengene som settes inn.

* Matsentraler får 7 millioner kroner mer i støtte

* Støtten til partigruppene på Stortinget kuttes med 5 millioner

* Støtten til Stortinget kuttes med samme beløp

---

Kort om statsbudsjettet:

  • Regjeringen er enige med partiet SV om statsbudsjettet.
  • De har flyttet på penger og endret hva de vil bruke mest penger på.
  • Statsministeren kaller budsjettet for mer sosialt.

---Siste utgave

På forsiden nå