Norge

Tok imot flere kvote-flyktninger i Norge

3.500 kvote-flyktninger kom til Norge i 2021. Det er ny rekord.

Rundt 3.500 kvote-flyktninger fikk et sted å bo i Norge i 2021. Det er det høyeste antallet i løpet av ett år noensinne. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det var igjen 600 plasser etter koronaåret 2020.

Kvote-flyktninger blir også kalt overførings-flyktninger. De kommer til Norge etter avtale med UNHCR. Det er verdens-organisasjonen FNs eget byrå for folk på flukt. Stortinget setter en grense for hvor mange slike flyktninger Norge skal ta imot. Det bestemmes for perioder på tre år av gangen.

De fleste kvote-flyktningen i 2021 kom fra Syria. Etter det var det flest afghanere og kongolesere.

Ordningen begynte på 1970-tallet. Det hadde til sammen kommet 48.500 kvote-flyktninger til Norge i 2021. Noen har utvandret eller dødd, så nå er det rundt 45.000 igjen i Norge.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå