Norge

Nordmenn er mer avhengige av strøm enn andre europeere

Strøm er den mest brukte kilden til energi i norske hjem. Og den er mye viktigere for oss enn det den er i resten av Europa.

Det er få land som bruker like stor andel strøm i husene sine. Det er Qatar og Kuwait, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De bruker strøm for å kjøle ned boligene. Vi bruker strøm for å varme boligene.

Strøm var i 2021 kilden til 84 prosent av all energi vi bruker i hjemmet. Det er en mye større andel enn i andre land i Europa. Gjennomsnittet i Den europeiske union (EU) er på bare 25 prosent. Men der er naturgass den viktigste kilden til energi og varme.

Biobrensel var den nest mest vanlige energikilden i norske hjem i fjor. Det var kilde til 13 prosent av energien vi brukte.

Siste utgave

På forsiden nå