Norge

Høyre mener innvandrere bør bo over hele landet

Høyre har lagt fram en egen plan for innvandrings-politikk. Den handler både om arbeidsliv, hvor innvandrere bør bo og norskopplæring.

Høyre har lagt fram en ny plan for sin innvandrings-poltikk. Det var Mari Holm Lønseth som la fram planen tirsdag. Hun er talsperson for innvandrings-poltikk for Høyre.

Høyre mener at flyktninger bør bo over hele landet. Og at innvandrere ikke skal bo ved områder der det allerede bor mer enn 25 prosent innvandrere.

---

Her er noen av punktene de foreslår:

  • Unngå at det blir for mange kommunale boliger på en plass. Partiet vil heller spre de rundt.
  • Passe på at flyktninger ikke bor ved områder der det allerede bor mer enn 25 prosent innvandrere.
  • Bruke byplanlegging for å unngå at enkelte områder får større levekårs-utfordringer.

---

Hvis dette gjennomføres, vil det bety: Ingen flyktninger blir bosatt i Oslo sentrum, Grorud, Stovner og flere andre bydeler i Oslo, ifølge partiet. Det vil også gjelde flere andre kommuner.

Partiet forsøker å få flyktninger til å bo i hele landet. De mener dette skal forhindre segregering. Som betyr det å skille enkelte grupper med mennesker bort fra andre. Her forsøker Høyre å spre flyktninger rundt, slik at integrering blir bedre, ifølge Høyre.

---

Andre forslag Høyre har handler om arbeidsliv. Her er noen av forslagene:

  • Du bør kunne være eldre når du skal ta introduksjons-programmet. Nå er grensa 55 år. Høyre mener den bør heves til 60 år.
  • Kommuner bør sette et eget mål for innvandrere og jobb. Av alle nye som kommer til en jobb, bør 5 prosent være innvandrere.
  • Opplæring av norsk bør bli bedre og mer målrettet. Og det bør bli laget nasjonale prøver på norskopplæringen. Dette vil heve kvaliteten, ifølge Høyre.
  • Det bør settes en frist på én måned på å behandle søknad for arbeidsinnvandring. Dette gjelder etter at den er mottatt.

---

---

Kort om saken

  • Høyre har lagt fram en egen plan for sin innvandrings-politikk.
  • Der vil de at innvandrere bor over hele landet. Og at alle ikke samles på en plass.

---

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå