For opptil 2000 år siden, risset noen inn runer i en steinblokk. Verdens eldste runestein ble funnet ved Tyrifjorden.

Norge — I 2021 fant arkeologer en stein med innrissede runer ved Tyrifjorden. Det er over 2000 år siden runene ble risset inn. Steinen har fått navnet Svigerudsteinen.

Denne steinen er den eneste som kan dateres til tiden før 300. Den kan være så gammel at den ble skriblet på i år 0, og uansett før år 250. I alt er det funnet rundt tretti runesteiner i Norge som er datert fram til folkevandringstiden. De er rundt år 550.

– Dette får betydning for hva vi har trodd om eldre bruk av runer. Og hvor gammel skikken med å reise runesteiner er, sier sier runolog Kristel Zilmer til NTB. Han er professor i skriftkultur og ikonografi ved Kulturhistorisk museum. Museet er en del av Universitetet i Oslo.

Han forklarer at forskerne trodde de tidligste runesteinene kom på 300 til 400-tallet. Men nå viser det seg at noen runesteiner kan være eldre enn det de trodde.

– For meg er dette et høydepunkt. For dette er også et unikt funn. Det skiller seg fra andre bevarte runesteiner, sier han.

Arkeolog Steinar Solheim var prosjektleder for utgravningen ved Tyrifjorden. De gravde ut flere graver ved Svingerud i Hole kommune. Høsten 2021 fant de runesteinen i en av gravene. Det lå også annet materiale i graven. Dermed kunne de sjekke alder. Undersøkelsen viste at graven er fra mellom år 0 og år 250. Det gjelder også runesteinen og runene.

Solheim sier han først ble litt målløs.

– Så kjenner du adrenalinet kommer, når du vet du har noe så unikt mellom hendene, sier Solheim.

Runesteinen er oppkalt etter stedet der den ble funnet. Den heter Svingerudsteinen. Den kan ha markert gravstedet. Eller kanskje lå den i graven. Den kan ha vært en minnestein, dedikasjon eller gave en avdød fikk med seg.

Analyser viste at det er en voksen person som er gravlagt. Men det er uklart hvilket kjønn den døde var.

I ett år har Zilmer jobbet med å undersøke og tyde tegnene på runesteinen. Skrivemåter i eldre innskrifter varierte mye. Språket endret seg mye fra disse runene ble risset og fram til vikingtiden og middelalderen. Det er derfor vanskelig å tolke budskapet på steinen.

– På Svingerudsteinen har vi blant annet en navneinnskrift. Den stavet som «idiberug». Et annet sted finner vi begynnelsen på runealfabetet. Teksten omtaler muligens en kvinne som het Idibera. Innskriften kan bety «For Idibera». Andre muligheter er at idiberug gjengir et navn som Idibergu/Idiberga. Eller kanskje slektsnavnet Idiberung, forteller Zilmer.

Ziler sier rune-tegnene er risset inn på en annen måte enn det de har sett før.

– Det er tynne, grunne, fine runeriss. Tegn som ligner runer og små tegninger. Nesten som små kruseduller. Og i tillegg ser vi et tydelig rutemønster, sier hun. Arkeologen sier at det nesten ser ut som noen har øvd seg på skrive.

Mens Zilmer undersøkte Svingerudsteinen, fant arkeologene flere steiner på Svingerud. De var av samme steinart. To av dem hadde runer på seg. Ordet «rune» står skrevet på den ene.

Fortsatt er det mye forskning som gjenstår. Zilmer sier det blir en tolkning av hva runene på steinen betyr.

– Var det bare til minne. Eller var risset bare kanskje litt lek med skrift, uten tung symbolsk betydning?

– Ulike forskere vil iallfall helt sikkert ha ulike meninger, sier Zilmer.

Svingerudsteinen vil bli stilt ut i Historisk museum i Oslo. Den vises fra 21. januar til 26. februar.