Norge

Aasland lover ingen endring i strømstøtten

Han har ingen planer om å endre strømstøtten. Terje Aasland mener den virker godt.

– Vi ønsker å ha en ordning for strømstøtte som er relevant. Og det har vi nå, sier Aasland til nyhetsbyrået NTB. Han er olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet (Ap). De styrer landet sammen med Senterpartiet (Sp).

Flere i partiene har lenge vært misfornøyd med prisen på strøm. Den siste tiden har det vært mistanke om at regjeringen kunne endre strømstøtten før flere viktige møter i partiene. Både lokalt og nasjonalt.

Men Aasland sier det er uaktuelt.

– Det er ingen planer om å endre på ordningen, sier han.

Den siste endringen kom onsdag. Da ble det kjent at folk kan få strømstøtte hvis de bor fast i en fritidsbolig.

Flere medier har skrevet at regjeringen har jobbet med en plan for å få strømstøtten til å treffe bedre. Blant annet ved at støtten skal bli regnet ut fra hver time, i stedet for gjennomsnittet i løpet av en måned.

Aasland vil beholde ordningen som nå. For han mener det gjør at folk bruker mindre strøm når den koster mye. Det er viktig for å unngå at kraftnettet i Norge blir overbelastet, sier Aasland.

Aasland sier at det kan bli vanskelig å lage en strømstøtte for private strømnett og nærvarme-anlegg. Selv om mange politikere på Stortinget har bedt om det.

– Nærvarme-anlegg er vanskelig å få med. Da må det bli etter en form for søknad. Private strømnett er også vanskelig. Vi har for dårlig kontroll på dem som er innenfor disse nettene, sier han.

I noen kommuner blir det laget mye strøm. Noen av disse gir penger til folk som bor i kommunen. I tillegg har flere av dem gode avtaler med billig og fast strøm. De får likevel mye støtte som alle andre.

Aasland sier det er vanskelig å unngå at det blir slik. Han mener det vil føre til for mye papirarbeid til at det er fornuftig.

Ifølge Aasland er det ventet at strøm skal bli veldig billig til sommeren. Men han sier også at de hele tiden følger med for å se om de bør gjøre endringer.

Det er heller ingen lett løsning for å unngå at Norge skal bli påvirket av strømprisen i andre land i Europa, sier Aasland.

Siste utgave

På forsiden nå