Norge

Vernede fugler må vike for motorvei

Regjeringen sier de vil bygge bilvei gjennom naturreservat. Flere parti sliter med å forstå hvorfor.

Lågendeltaet er et naturreservat. Området er fredet for å bevare naturen. Og for å være et sted for vannfugler. Flere turede arter holder også til der.

Nå vil regjeringen bygge vei gjennom naturreservatet. Miljødirektoratet har sagt nei. De mener de vil ha store konsekvenser for naturen.

Espen Barth Eide er minister for miljø og klima. Fredag kom en pressemelding. Der sto det at regjeringen vil bygge bilvei gjennom Lågendeltaet. Det gjelder vei fra Roterud til Storhove.

Eide og regjeringen sier det skal gjøres ting for å redusere de negative konsekvensene for naturen. Og at det skal være en høy terskel for hva som skal gjøres.

Regjeringen mener at dette er viktig for både lokal trafikk. Men også tungtrafikk. De sier at bygging av veien vil føre til mindre belastning på fuglelivet andre steder.

Jon-Ivar Nygård sier at byggingen vil sikre tryggere veier. Han er minister for samferdsel.

– Veien vil bli tryggere og føre til at det er lettere å komme seg fram. Det bil bety mye for næringslivet. Og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo og Trondheim. Og mellom Oslo til Nord-Vestlandet, sier Nygård.

Sosialistisk Venstreparti forstår ikke hvorfor regjeringen vil gjøre dette.

– Dette er helt ubegripelig. Regjeringen gjør naturvernet dårligere for at nye veier skal få det som de vil. Det sier Lars Haltbrekken. Han er stortings-politiker for Sosialistisk Venstreparti.

Han sier at regjeringen før jul skrev under på en naturavtale.

– Der sa de at de skulle ta vare på mer natur. Det første de gjør etter å ha skrevet under avtalen er å svekke naturen, sier han.

Rødt er også lite imponert.

– Espen Barth Eide kan godt skryte av sin rolle på internasjonale møter. Men så kommer han hjem og vil bygge motorvei gjennom verneområder. For et mageplask. Det sier Sofie Marhaug. Hun er stortingspolitiker for Rødt.

Arild Hermstad er politiker for Miljøpartiet De Grønne.

– Du kan ikke bygge en motorvei gjennom Lågendeltaet. Og samtidig påstå at du tar naturvern på alvor, sier han.

---

Kort om saken

  • Regjeringen vil bygge motorvei gjennom naturreservat.
  • Miljødirektoratet har sagt nei, men regjeringen vil gjøre det likevel.
  • De mener det vil være bra for næringslivet og trafikken.

---

Siste utgave

På forsiden nå