Norge

Skal si hva de mener er de største truslene mot Norge

Myndighetene skal si hva de mener er den største trusselen mot Norge. Du kan se det her fra 11.30.

Hvert år blir det laget en rapport om hvilke trusler mot Norge som finnes. Den blir laget av Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) og Etterretnings-tjenesten.

Bjørn Arild Gram og Emilie Enger Mehl skal være med fra regjeringen. Gram er forsvarsminister og Mehl er justis- og beredskapsminister.

---

Trussel-vurdering

  • Myndighetene i Norge har laget en rapport om trusler mot landet.
  • Den handler om trusler som de kan fortelle folk om.
  • Hvert år blir det laget en ny rapport.

---Siste utgave

På forsiden nå