Norge

Nav anmeldte misbruk av trygd

557 personer ble anmeldt for bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Dette er tall fra 2022.

Til sammen er de 557 personene anmeldt for totalt 780 forhold som kan straffes. En person kan være anmeldt for både bedrageri og har gitt feil forklaring til politiet.

De fleste, 512 personer, ble anmeldt for å ha gitt feil informasjon til Nav. Det gjelder både informasjon om arbeid og inntekt. Og derfor egentlig ikke ha rett på støtte fra Nav.

– Dette utgjør tils ammen 88 millioner kroner, skriver Nav.

Den største saken som gjaldt dette, var på rundt 740.000 kroner.

– Her har personen hatt inntekt og betalt skatt av inntekten. Men ikke gitt riktig antall timer personen har jobbet til Nav.

Gjennomsnittlig anmeldt beløp er 176.770. De 12 største søkene var på over 400.000 kroner.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå