Norge

Én av fem norske kvinner har blitt voldtatt

Antall kvinner som sier de har blitt voldtatt øker. Det gjelder kvinner i alle aldersgrupper.

22 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt minst én gang. Fire prosent av norske menn har blitt voldtatt i løpet av livet. Det viser en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskaps-senter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

5.000 mennesker svarte på undersøkelsen. Justisminister Emilie Enger Mehl fikk rapporten tirsdag.

– Tallet er høyere enn vi hadde forventet og håpet på, sier Maria Therese Grønning Dale i en pressemelding. Dale er forsker ved NKVTS. Hun var prosjektleder for studien.

NKVTS gjennomførte en lik studie for ni år siden. Det har skjedd en stor endring i aldersgruppen 18 til 29 år. Dobbelt så mange kvinner har blitt voldtatt ved makt og tvang.

Antall kvinner som sier de har blitt voldtatt øker i alle aldersgrupper.

---

Voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang på forskjellige måter:

– Ved vold eller truende atferd.

– Ved å utnytte at noen er bevisstløse.

– Utnytte noen som ikke kan stoppe handlingen. Som ved frykt, beruselse eller søvn.

– Enhver form for seksuell omgang med barn under 14 år. Uavhengig om det er brukt vold eller trusler.

Kilde: Store norske leksikon.

---

Undersøkelsen viser at kvinner er særlig utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Halvparten av kvinnene som ble voldtatt, ble det før de fylte 18.

– Overgriperen var som regel kjent av offeret. Ofte en partner, ekspartner eller venn, sier Helene Flood Aakvaag. Hun er forsker ved NKVTS.

Menn har oftere vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Spesielt enkelttilfeller av alvorlig fysisk vold. Mens kvinner oftere opplever vold flere ganger. De fleste som utøver alvorlig fysisk vold er menn.

De fleste anmelder ikke. Forskerne fant forskjeller i hvorfor hos kvinner og menn.

– Menn opplever ikke volden som alvorlig nok til å anmelde. Kvinner fordi de kjenner på skyld og skam, sier Dale.
Siste utgave

På forsiden nå