Norge

Noen kan dø av gjeng-kriminalitet i år

Oppgjør i gjenger kan gjøre at noen dør i år, tror politiet.

Oppgjør i forskjellige gjenger har ført til mange konflikter. Det har vært flere hendelser med skyting. Politiet tror noen kan dø av disse oppgjørene i 2023.

Det kom fram på en pressekonferanse tirsdag. Der la politiet fram deres trusselvurdering.

– Flere av truslene i årets rapport kan knyttes til kriminelle nettverk. Blant annet kriminalitet innad i gjenger, sa Benedicte Bjørnland på pressekonferansen. Bjørnland er politidirektør.

Konfliktene kan blant annet handle om narkotika-kriminalitet. Det kan også handle om oppgjør med personer som er tilknyttet andre gjenger. Og hevn for tidligere hendelser. Det sier Kristin Kvigne. Hun er sjef i Kripos.

Deler av Østlandet er en viktig arena for kriminelle gjenger. I tillegg til markedet for narkotika i Norge. Gjeng-kriminalitet er størst i de store byene.

Gjengene har til felles at de driver med narkotika, trussel og vold. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser. De er koblet til gjengmiljøene i Oslo.

– Kriminaliteten skjer ofte på offentlige steder. Det gjør at noen ikke føler seg trygge, sier Kvigne.

Svensker har også vært tilknyttet kriminelle gjenger i Norge. Kriminelle nettverk styres også oftere fra utlandet, nevner rapporten. De vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Slik som Marokko og Tyrkia. De forente arabiske emirater nevnes også. Da særlig Dubai.

Politiet tror personer med psykiske lidelser kommer til å drepe noen. De fleste politidistriktene melder at slik kriminalitet er en trussel.

– Politiet har observert en økning i slik vold de siste fem årene, sier Kvigne.

Enkelte folk som utøver vold kan knyttes til ekstremisme. Folk med psykiske lidelser og problematisk bruk av rusmidler vil fortsette å være en trussel.

Siste utgave

På forsiden nå