Norge

Mye vold i skolen i 2022

Slag, spark og biting. Alt dette skjedde på Norges skoler i fjor.

Mange som jobber i skolen har opplevd vold, trusler og krenkelser. Det kom inn 20.914 meldinger om dette i norske skoler i fjor.

Alt ble rapport inn fra Norges tjue største kommuner. Det skriver avisa Utdanningsnytt. De har fått innsyn i meldinger om avvik de siste tre årene.

Kommunenes rapporter er ulike. Noen har kun registrert meldingen om avvik. Andre har beskrevet hva som har skjedd. I Bergen ble det rapportert om 1.596 slag eller spark i fjor. Det var også 52 situasjoner der ansatte enten har blitt forsøkt bitt eller skallet ned.

Steffen Handal er leder i fagforeningen Utdannings-forbundet. Han sier skolene må gjøre mer arbeid med dette. De må gjøre bedre forebyggende arbeid, mener han. I tillegg til å få bedre rutiner for å ta vare på lærerne som opplever disse situasjonene.

– Dette er et lederansvar og et ansvar for lokal skolemyndighet. Mitt inntrykk er at de aller fleste kommuner i landet må bli bedre på disse områdene, sier Handal til Utdanningsnytt.

Stavanger har registrert 1.040 tilfeller av slag, spark eller dytt i fjor. I tillegg til 16 kvelertak. Det var også 125 tilfeller av bruk av gjenstand eller våpen.

– Det er viktig for oss at avvik faktisk meldes når de skjer, slik at vi får kunnskap om forholdene, sier Handal.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå