Norge

Hva er etterretning?

Norge kaster russere ut av Norge. Årsaken? De drev med etterretning.

15 russere er uønsket i Norge. De er her som diplomater. Men regjeringen mener de driver med etterretning. Derfor kaster regjeringen dem ut.

Hva er etterretning? Er det bare spionasje?

Etterretning er informasjon. Det er kunnskap. Og analyse av denne informasjonen. Den kan handle om en stat eller en person. Eller en organisasjon.

Ofte skaffer et land denne informasjonen om et annet land. Av ulike grunner. Det er blant annet lurt å vite hva en motstander gjør, for å verne seg selv.

Russland driver med etterretning i andre land. Men andre land driver også med etterretning. Både overfor venner og fiender. Slik har det alltid vært. Men i dag er etterretningen mer organisert enn før.

Spionasje er en kjent form for etterretning. En spion skaffer seg informasjon i det skjulte. Og det kan skje på en ulovlig måte.
Siste utgave

På forsiden nå