Norge

Mange gamle er misfornøyd med hjelpen de får

Ny undersøkelse viser at nesten halvparten er misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo.

Partiet Høyre ønsket å finne ut om hvordan eldre trivdes med hjelpen de fikk. De kaller det eldreomsorg. Høyre fikk Respons Analyse til å gjøre undersøkelsen.

Det viser ser at 43 prosent av de som ble spurt, var misfornøyde. Undersøkelsen ble gjort i Oslo.

Kun 17 prosent mener kvaliteten er svært god eller ganske god. Det skriver Dagsavisen. Mens 30 prosent mener den verken er god eller dårlig.

Folk som stemmer på Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Høyre er mest kritisk til kvaliteten.

Mens de som stemmer Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er mer usikker. Der sier de fleste at den hjelpen de får er verken god eller dårlig – eller at den er god.

– Dette viser noe av den krisen eldreomsorgen står i. Det sier Anne Lindboe til Dagsavisen. Hun er Høyres ordfører-kandidat.

Jon Reidar Øyan jobber med helsepolitikk for Arbeiderpartiet. Han sier det er Høyre som har bestilt undersøkelsen. Han lurer på om hvordan situasjonen hadde vært om Høyre hadde styrt.

Øyan sier at eldreomsorgen i Oslo er stort sett god. Men at det finnes ting som kan forbedres.

– Fremover må vi bli bedre å hjelpe folk hjemme. Vi må også tilby teknologiske hjelpemidler. Samtidig sikre et godt og trygt tilbud for demente. Vi må og bygge ut flere nye plasser på sykehjem, for å nevne noe, sier han.

---

Kort om saken

  • Mange er misfornøyde med eldreomsorgen i Oslo.
  • Det viser ny undersøkelse.

---

Siste utgave

På forsiden nå