Norge

Hvordan kan vi få barn og unge til å lese mer?

Barn og unge leser mindre enn før. Regjeringen lager en strategi for å få flere til å lese mer.

Regjeringen ønsker forslag til hvordan vi får flere til å lese mer. Det opplyser de om i en pressemelding.

– Lesing er noe av det viktigste vi gjør i livet. Det er viktig for utdanningen vår og for deltakelse i demokratiet, sier Anette Trettebergstuen. Hun er minister for kultur og likestilling.

Hun samarbeider med Tonje Brenna om en strategi for leselyst. Brenna er kunnskapsminister. Målet er å få flere til å lese mer.

– Det er en utfordring at norske barn og unge leser stadig mindre. De leser mindre når de blir eldre. Gutter leser også mindre enn jentene, sier Brenna.

15-åringer bruker mindre tid på å lese på fritiden enn tidligere. Det viste PISA-undersøkelsen fra 2018. Nesten syv av ti gutter leser bare hvis de må. Det gjelder for halvparten av jenter.

Norske elevers ferdigheter til å lese har blitt dårligere, viste PISA. Omtrent én av fem norske elever er under nedre grense. Grensen er for hva elever trenger for videre skole og arbeidsliv.

– Alle elever skal få mulighet til å bli gode lesere i vår felles skole. Å kunne lese er viktig for barn og unge. Både her og nå, men også for videre utdanning. I tillegg til i arbeidslivet og i samfunnet, sier Brenna.

Brenna sier at de ønsker innspill fra dem som jobber godt med lesing. Hvordan kan vi skape enda mer leseglede? Hun trekker fram skoler, lærere og bibliotekarer på skoler. Mange her gjør en god jobb med lesing, vi håper å høre fra dem, sier Brenna.

Flere skal inviteres til møter for å komme med innspill i mai. Folk fra barnehager, skoler og bibliotek. I tillegg til bokbransjen, leseforskere og lese-organisasjoner.

– Mange jobber med å formidle litteratur og å fremme leselyst hver dag. De gjør en strålende jobb. Vi vil bygge videre på alt det gode arbeidet som blir gjort, sier Trettebergstuen.

De kaller den nye satsingen for leselyst-strategien. Det er en del av en større satsing på litteratur og lesing fra regjeringen. De har også økt tilskuddet til biblioteker på skoler. De har også kommet med en ny boklov.

Leselys-strategien skal være klar på nyåret 2024.


Siste utgave

På forsiden nå