Norge

Velger du bil eller kollektivt?

Eller kanskje du går til fots, eller sykler? Folk velger forskjellige transportmidler. En undersøkelse viser hva som var mest populært i 2022.

Vi gikk mer i fjor enn før i de store byene. Flere reiste også kollektivt i 2022 enn i 2021. Det viser undersøkelsen for reisevaner i 2022, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– I 2019 reiste 20 prosent til fots. Det økte til 22-23 prosent de tre neste årene, sier Oskar Kleven i pressemeldingen. Han er sjefingeniør i Statens vegvesen.

Under korona-pandemien ble folk bedt om å ikke reise kollektivt. Men fra 2021 til 2022 tok flere kollektivt, sier Kleven. Nå blir vi mindre styrt av pandemien igjen.

Men vi tar fortsatt mindre kollektivt enn før pandemien. I 2019 brukte 11 prosent kollektivt. I 2022 var det ni prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS. Den er bestilt av Samferdsels-departementet og virksomhetene som driver med transport i Norge.

Resultatene ser på hvor mye og hvordan vi reiser, både kort og langt. Det brukes til å planlegge og utvikle landets transportsystemer.

Tallene i 2022 blir sammenlignet med både 2021 og 2019. 2019 var året før korona-pandemien, så 2020 var et «unntaksår». Vanene til folk ble annerledes på grunn av reglene for korona.

---

Folk som gikk som transport i de store byene:

Oslo-området: 29 prosent i 2022. 31 prosent i 2021. 24 prosent i 2019.

Bergensområdet: 24 prosent i 2022. 23 prosent i 2021. 20 prosent i 2019.

Trondheimsområdet: 25 prosent i 2022. 25 prosent i 2021. 20 prosent i 2019.

Nord-Jæren-området: 20 prosent i 2022. 22 prosent i 2021. 20 prosent i 2019.

---

Bruk av kollektivtransport til alle typer reiser har gått ned. I de største byene er øker bruken av kollektivtransport.

---

Reiser med kollektivtransport gikk slik:

Oslo-området: 18 prosent i 2022. 12 prosent i 2021. 24 prosent i 2019.

Bergensområdet: 13 prosent i 2022. 11 prosent i 2021. 15 prosent i 2019.

Trondheimsområdet: 11 prosent i 2022. 8 prosent i 2021. 9 prosent i 2019.

Nord-Jæren-området: 8 prosent i 2022. 6 prosent i 2021. 9 prosent i 2019.

---

I 2022 skjedde halvparten av alle reiser som bilfører. Dette er en mindre enn i 2021. Da var det 55 prosent. Kun 5 prosent av reiser var med sykkel i 2022. Dette er likevel en økning fra 2021. Da var andelen på 4 prosent.Siste utgave

På forsiden nå