Norge

Sentralbanksjefen møtte politikerne

Sentralbanksjefen møtte politikerne for å si hvorfor Norges Bank gjør som de gjør.

Tirsdag møtte Ida Wolden Bache finanskomiteen. Der skulle hun forklare hva som skjer med økonomien vår. Dette er et årlig møte. Wolden Bache er sentralbanksjef.

Sist torsdag bestemte Norges Bank seg for å heve renta igjen. Siden slutten av september 2021 har renta blitt satt opp hele ni ganger. Norges Bank sier også at renta skal mer opp i løpet av året.

Årsaken til at de setter opp renta er for å forsøke å stoppe inflasjonen. De ønsker å holde denne lav. Høyere rente gir folk dårligere råd. Og det er også meningen.

– For høy inflasjon er dyrt for samfunnet, sier Wolden Bache.

Hun sier også at dette gjør folk usikre.

– Slikt påvirker de som tjener minst, sier hun.

Mye av tema på møte handlet om den norske krona. Den har mistet mye av verdien sin opp mot dollar og euro. Krona har ikke hatt så lav verdi på veldig mange år.

Høyere rente gir normalt sterkere krone, Norges valuta. Men det har ikke skjedd nå. Derfor er flere politikere usikre på om Norges Bank gjør det riktige.

Norges Bank sier at det vil ta tid før krona blir bedre. De sier også at de kunne ha hevet renta raskere enn de gjør, men at de tar hensyn til folket.

---

Kort om saken

  • Ida Wolden Bache har snakket med finanskomiteen.
  • Hun har sagt hvorfor Norges Bank gjør som de gjør.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå