Norge

Nå er vi 5,5 millioner personer i Norge

Vi får færre barn, men vi blir fortsatt flere mennesker i Norge.

Vi er nå 5,5 millioner personer i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Befolkninga har økt med 15.300 personer. Det er den største oppgangen i et første kvartal siden 2012.

Vi får fortsatt mindre barn. Men folketallet har fortsatt å øke. I den første delen av året passerte vi 5,5 millioner.

– En av grunnene er at vi har fått mange ukrainske mennesker hit, sier Magnus Haug. Han er rådgiver i SSB.

Netto-innvandringen gir oss tallet på innvandring minus utvandring. Den var den høyeste i et første kvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997.

Det var 20.900 innvandringer og 6.300 utvandringer. Det ga en netto-innvandring på 14.600.

Av de 20.900, var 7.700 ukrainske statsborgere.

Andre tall enn hvem som flytter inn og ut av landet påvirker også folkeveksten. Det er tallet på hvor mange som dør eller blir født.

Hvor mange som blir født minus de som dør, blir kalt fødselsoverskuddet. I det første kvartalet i år ble tallet på 760. Det er det laveste fødselsoverskuddet i et første kvartal noensinne i SSBs statistikk. Det skyldes at nordmenn får mindre barn.

Hvor mange barn vi får, kalles fruktbarhet. Fruktbarheten har vært lav i Norge siden 2009. Med unntak av i 2021. Utviklingen holdt på fram til begynnelsen av 2023. Det ble født 12.300 barn.

– 2021 var et unntaksår. Bortsett fra da, har kvinner fra 20 til 40 fått færre og færre barn de siste årene. Det er ingen store endringer fra år til år. Men en jevn nedgang, sier Haug.


Siste utgave

På forsiden nå