Norge

Samene har fått status som urfolk

Nå omtales samene som urfolk i Grunnloven. – Dette betyr mye for oss, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Flertallet på Stortinget har bestemt at samene skal kalles urfolk i Grunnloven. Det skjedde mandag 15. mai.

Samene ble kalt «den samiske folkegruppe» før endringen. Nå er det endret til «det samiske folk, som urfolk».

Silje Karine Muotka er president for Sametinget. Endringen er både historisk og viktig, sier hun til Klar Tale.

– Det var et historisk og viktig vedtak der grunnloven nå speiler at samer er urfolk, sier Muotka.

Hun forklarer at Grunnloven på mange måter speiler samfunnet vårt.

– Derfor er det viktig å anerkjenne urfolks-statusen. Det betyr mye for oss som enkelt-mennesker og som folk, sier Muotka.

Lubna Boby Jaffery er fra Arbeiderpartiet. Hun var saks-ordfører for forslaget. Partiet har lenge ønsket at Grunnloven skal omtale samer som urfolk, sa hun ifølge kanalen NRK.

– Det er av stor symbolsk betydning. Tida der vi skulle gjemme bort og fornorske det samiske, er over. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven, setter man et varig punktum for fornorsknings-politikken, sa Jaffery.

Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stemte imot endringen. Forslaget til endringen ble fremmet i forrige stortings-periode av alle partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Grunnloven er en slags kontrakt mellom folket og de som styrer landet, ifølge Stortinget. Den inneholder blant annet bestemmelser om hvordan staten styres. Samt menneske-rettigheter og fordelingen av makt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.

Urfolk er det opprinnelige folket innenfor et område eller et land. De har som regel vært bosatt i området lenge før det ble befolket av andre. Og før statens grenser ble til.

---

Kort om saken

  • Samene er urfolk i Norge.
  • Mandag 15. mai fikk samene status som urfolk i Grunnloven.
  • Sametingspresidenten sier at dette betyr mye for samene som folk og for hver enkelt.

---Siste utgave

På forsiden nå