Norge

De unge er fornøyde med foreldrene sine

De fleste lever aktivt og er godt fornøyd med livene sine. Men noen opplever fortsatt å bli krenket, eller prøver rusmidler, viser undersøkelse.

I vår har over 41.000 barn og unge svart på undersøkelsen Ung i Oslo. Resultatet legges fram i dag (mandag). Ung i Oslo sier hvordan barn og unge i Oslo har det. Elever fra 5. klasse til og med videregående har svart.

– Undersøkelsen er et tilbud til alle kommunene i Norge. Målet er å kartlegge hvordan barn og unge har det, sier Anders Bakken til Klar Tale. Han er forsker ved NOVA ved universitetet OsloMet. Og prosjektleder for Ung i Oslo.

Undersøkelsen er viktig, mener han. Den gir oversikt over både utfordringer og hva som fungerer. Slik får kommunene en pekepinn på hva de bør jobbe med.

Ung i Oslo viser at det stort sett står bra til med ungdom i Oslo. Flertallet sier at de er aktive, og at de er godt fornøyde med livene sine.

Nesten alle har gode venner de kan være sammen med. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine. Og mange trives på skolen.

Mindretallet sier de har psykiske helseplager. De færreste er ensomme. De fleste har tro på at de kommer til å få et godt og lykkelig liv i framtiden. Til tross for mye uro i verden.

Anders Bakken

Ungdommen har levd med pandemi og sosiale restriksjoner i to år. Men lite tyder på at det har fått negative konsekvenser. Faktisk ser det ut til at det står bedre til med ungdom nå enn tidligere. Sammenlignet med undersøkelsene fra 2018 og 2021.

– Vi var spente på hvordan pandemien påvirket ungdommene og hva de gjør i fritiden. Vi ser nå at de fleste har taklet tiden ganske bra. Kanskje bedre enn vi ventet, selv om det var en krevende tid for mange, sier Bakken.

Mange sier de er tilfredse med livet. Færre er ensomme. Og færre forteller om psykiske plager, særlig blant jenter.

Flere gutter enn før er fornøyd med foreldrene sine. Og bruker fritiden til å trene. Flere er også fornøyde med tilbudene til ungdom der de bor. Og ungdom bruker mindre tid foran skjerm nå enn i 2021.

Men mange opplever også utfordringer i hverdagen. En betydelig andel blir utsatt for ulike typer krenkelser. Det kan være mobbing, vold, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep. Det har vært en liten økning på dette området fra 2021 til 2023.

Ung i Oslo viser også en økning i bruk av rusmidler blant de eldste.

– Det gjelder særlig kokain. Det gjelder en mindre gruppe ungdommer, og knyttes til festkultur. Sjansen for å prøve eller bruke kokain, er mye større blant ungdommer som bruker mye alkohol. Det er altså ikke en ny gruppe som ruser seg. Men ungdom med høy «party-faktor», sier Bakken.

Det har vært mange diskusjoner i media om ungdom som bruker kokain.

– Noen sier at alle bruker det. Andre sier de ikke kjenner seg igjen i det hele tatt. Vi håper Ung i Oslo kan gi et konstruktivt bilde av hvordan det faktisk er, sier Bakken.

Tallene for bruk av alkohol og cannabis er ganske stabile. Det gjelder også snus og røyk. I tillegg er de fleste imot at cannabis skal bli lovlig.

De fleste ungdommene i Oslo har det bra, viser undersøkelsen. Mye tyder på at utviklingen går i riktig retning.

– Undersøkelsen viser at ungdommen er en ganske robust gruppe, sier Anders Bakken.

---

Kort om saken:

  • Ung i Oslo er en undersøkelse. Den forteller hvordan barn og unge i Oslo har det.
  • Over 41.000 har svart på undersøkelsen.
  • De fleste lever aktivt og er godt fornøyd med livene sine, viser undersøkelsen.

---Siste utgave

På forsiden nå