Norge

Mange opplever mobbing til sjøs

Mange som jobber på sjøen opplever mobbing og trakassering på jobb. Spesielt kvinner er utsatt.

En av tre som jobber på sjøen har opplevd mobbing eller trakassering på jobb. Tallene gjelder for de siste året, ifølge en ny undersøkelse fra Sjøfarts-direktoratet.

– Dette er alvorlige tall. Vi har en jobb å gjøre med kulturen. Det sier Knut Arild Hareide til kanalen NRK. Han er sjøfartsdirektør.

Han sier det skal være trygt for alle som jobber om bord på skip.

8.400 personer som jobber på skip har svart på undersøkelsen. Det kan være fiskeskip, passasjerskip eller lasteskip. 400 av disse er kvinner.

Av kvinnene svarer 15 prosent at de har opplevd seksuell trakassering på jobb. 27 prosent sier de har opplevd mobbing eller trakassering det siste året.

Opinion har også utført en undersøkelse. Der har 1.100 medlemmer av Sjømanns-forbundet svart. Her svarer 25 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert på jobb de siste tre til fire årene.

– Begge undersøkelsene viser tall som er altfor høye. Det sier Stian Grøthe. Han jobber for Norsk Sjømanns-forbund.

Han ser at de ikke kan være stolte av tallene og at de må gjøre noe med dem.

---

Kort om saken

  • En ny undersøkelse viser at mange som jobber på sjøen har blitt mobbet eller trakassering på jobben det siste året.
  • Sjøfartsdirektøren sier at alle skal føle seg trygge når de jobber på skipene, og at de må gjøre noe med dette problemet.
  • Spesielt kvinner har blitt utsatt, med mange som har opplevd trakassering.

---

Siste utgave

På forsiden nå