Norge

Vil la lærere bruke fysisk makt mot elever

Lærere skal få bruke fysisk makt mot elever. Det mener regjeringen. Hensikten må være å unngå at noen blir skadd.

Regjeringen kommer med et forslag. De vil la lærere bruke fysisk makt mot elever. Det gjelder i de situasjonene der noen kan bli skadd. Eller at eiendom blir skadd. Regjeringen vil gi lærerne denne retten i loven.

– Skolen skal være et sted der barn og unge får utvikle seg i et trygt fellesskap. Det sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

De har sendt forslaget på høring. Andre skal få si sin mening om det. Så må Stortinget si ja eller nei til forslaget.

Regjeringen stiller krav når det brukes makt. Blant annet har skolen en plikt å melde fra.

I dag finnes det ingen klare regler om dette. Lærere og andre er usikre når de kan gripe inn fysisk.

Regjeringen sier:

– For eksempel kan en lærer holde elever fast. For å bryte opp en slåsskamp.

Men grepet skal kun vare en kort tid. Bare slik at de unngår skade. Det er strengt forbudt å straffe barn med fysisk makt.


Siste utgave

På forsiden nå