Norge

Mange foreldre ønsker mindre skjermbruk

Mange foreldre ønsker at barn bruker mindre skjerm på grunnskolen.

Hele 49 prosent av de spurte foreldrene ønsker at barna bruker mindre skjerm. Det gjelder skjerm i undervisningen på grunnskolen. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Kun 4 prosent ønsker mer skjermbruk. 41 prosent mener bruken er passe. 6 prosent svarte at de ikke vet.

– Tallene viser at ønsket om mindre skjermbruk ikke er begrenset til en liten gruppe, sier Tove Botnen i Opinion.

Tallene er forskjellig fra hvor i landet foreldrene er fra. 64 prosent i Oslo ønsker mindre skjermbruk. Mens i Nord-Norge oppgir 38 prosent det samme.

– Dette kan ha flere forklaringer. Kanskje er det mer fokus på dette blant foreldre i Oslo. Eller så brukes det mer skjerm i undervisningen i hovedstaden enn i Nord-Norge, sier Botnen.

Hele 71 prosent av foreldrene er bekymret for skjermbruken til barna sine. Bekymringen øker med alderen på foreldrene, ifølge Opinion.

Regjeringen har opprettet et eget utvalg. Utvalget skal se nærmere på konsekvensene av barns skjermbruk. Utvalget ledes av Robert Steen. Han er tidligere helsebyråd i Oslo.


Siste utgave

På forsiden nå