Norge

Forsker mener vi kan få problemer med demens

Nå er det rundt 100.000 personer med demens. Innen 2040 kan det være 200.000.

Bjørn Lichtwarck er spesiallege. Han er også forsker ved alders-psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet.

Under et intervju med kanalen NRK sier han at han er bekymret. Han mener vi ikke er klar for å ta imot så mange demente personer som vi kommer til å få.

Nå er det 100.000 nordmenn med demens. Fram mot 2040 vil det tallet kanskje være det dobbelte. Årsaken er at vi rett og slett blir eldre.

Lichtwarck mener vi trenger flere sykehjems-plasser. Han sier at om det ikke skjer, vil vi få det vanskelig med å passe på alle personer med demens på en god måte.

Noe annet han nevner er at det må komme flere forsterkede enheter. Med det så mener han at flere må bli passet ekstra på.

Ingvild Kjerkol sier at det ikke er blitt bygget ut nok slike plasser. Hun er helseminister.

Derfor sier hun at det er viktig at kommunene styrkes økonomisk.

Siste utgave

På forsiden nå