Norge

Nå blir lånene dyrere igjen

Norges bank øker renta igjen.

Norges Bank gjør lånene dyrere. De øker styrings-renta. Bankene våre følger som regel etter. De øker renten for penger du har lånt eller vil låne.

---

Hva er styrings-rente?

  • Styrings-rente er hvor mye rente vanlige banker får for å ha penger på konto hos Norges Bank.
  • Du og jeg merker dette med at vi må betale mer for lån vi har hos vanlige banker.

---

Styrings-renta økes nå 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. Økningen er dobbelt så stor som sist gang.

Det er behov for høyere rente for å få ned inflasjonen, mener Norges Bank. Inflasjon er når varer og tjenester blir dyrere over tid.

Varer og tjenester koster mer hvert år. Men ikke så mye som nå. Denne inflasjonen vil Norges Bank dempe. Høyere rente skal være en hjelp. Den norske kronen er også svak. Høyere rente kan føre til at kronen blir mer verdt.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt. Og inflasjonen kan bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen. Det sier Ida Wolden Bache i en pressemelding. Hun er sentralbank-sjef.

Norges Bank tror renta vil økes igjen i august. I løpet av høsten kan den økes til 4,25 prosent. Men hvor mye den faktisk vil økes, kommer an på hvordan økonomien utvikler seg.

Vi har enda ikke sett den fulle effekten av rente-økningene som har vært, sier Bache.

– Det er usikkert om husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter, sier hun.

Siste utgave

På forsiden nå