Norge

Mer i barnetrygd fra 1. juli

Har du barn over seks år? Da får du ekstra mye i barnetrygd.

Foreldre får mer i barnetrygd. Det gjelder fra 1. juli. Endringen gjelder for barn over seks år.

For et barn under seks år får du 1766 kroner i måneden per barn. For barn over seks år er satsen 1310 kroner. Det er over 200 kroner mer enn før. Du kan få barnetrygd til barnet er 18 år gammelt.

Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti (SV) ble enige om mer i barnetrygd. De forhandlet om revidert budsjett tidligere i sommer.

Kirsti Bergstø leder SV. Hun var fornøyd etter forhandlingen. Blant annet på grunn av barnetrygden.

– Det er penger som skal gå til barnas bukser og brød. Uavhengig av hva foreldrene tjener, sa hun til kanalen NRK.

Alle foreldre i Norge får som regel lik barnetrygd. Hvis de har rett på den. Den kommer som oftest automatisk etter fødsel. Noen kan ha krav på ekstra støtte.

---

Fakta: Barnetrygd

  • Foreldre kan ha rett på barnetrygd. Det er en sum penger fra staten hver måned.
  • De med barn under seks år får mest. Du får litt mindre for barn over seks år.
  • Barn under seks år: 1.766 kroner per måned. Barn over seks år: 1.310 kroner. Noen kan ha rett på mer, ifølge Nav.no.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå