Norge

Kan vi bli syke av fugleinfluensa?

Fuglene blir syke og dør, men er fugleinfluensa farlig for mennesker?

Fugleinfluensa er et virus. Det smitter hovedsakelig mellom fugler. Det finnes ulike typer av viruset. En mer smittsom variant har spredt seg i verden siden 2020. De fleste fuglene som blir smittet dør.

Spredningen av fugleinfluensa øker over hele verden. I Norge har den spredd seg langs hele kysten.

Viruset har særlig truffet Vadsø og Øst-Finnmark. Vadsø kommune har hittil plukket over 14.000 døde fugler. Fuglene fjernes for å hindre at smitten sprer seg til andre fugler og dyr.

Men kan mennesker bli syke av fugleinfluensa?

– Fugleinfluensa er først og fremst farlig for fugler, sier Bjørn Iversen til Klar Tale. Han er overlege i Folkehelseinstituttet (FHI).

Mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa.

– Men det skjer veldig, veldig sjelden.

Viruset har smittet under 1000 mennesker siden 2003, sier Iversen. Tallene kommer fra Verdens helse-organisasjon (WHO) og gjelder for hele verden. Det bekrefter at mennesker sjelden blir syke.

– Men mennesker som blir smittet, kan bli veldig syke. Av de under 1000 som har blitt smittet, er halvparten døde, forteller Iversen.

Du trenger likevel ikke å bli redd hvis du ser en død fugl på bakken. Menneskene som har blitt smittet har vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler, ifølge Mattilsynet.

– Det skal veldig mye til for at mennesker blir smittet. Du må puste inn mye støv eller dråper fra døde eller syke fugler for å bli smittet, sier Iversen.

Selv om det skal mye til for å bli smittet, forskes det på vaksiner mot viruset. Det er det flere grunner til, forklarer Iversen. Først for å beskytte mennesker som jobber med syke og døde fugler.

Virus kan også å utvikle og tilpasse seg mennesker. Da er det lurt å ha en vaksine på lur.

– Det er viktig å ha beredskap hvis viruset utvikler seg. Hvis det skjer, og forskningen er kommet langt nok, kan vi produsere vaksiner raskt, sier Bjørn Iversen.

---

Kort om saken

  • Fugleinfluensa er et virus som smitter mellom fugler
  • Viruset sprer seg over hele verden
  • Mennesker blir svært sjelden smittet

---
Siste utgave

På forsiden nå