Norge

Flere områder bør ikke bygges opp igjen etter Hans

Flere steder på Østlandet er det enorme oversvømmelser. Årsaken er ekstremværet Hans. Ikke alt bør bygges opp igjen, mener en ekspert.

Norge — Regnet har stort sett stanset opp. Men været Hans etterlater seg store skader. Fortsatt stiger innsjøer og vassdrag. Dermed kan enda større områder havne under vann.

Flomtoppen i Lågen er nådd. Mjøsa er ventet å nå toppen først mot slutten av helgen.

– Det verste er over i Gudbrandsdalen, sier NVE. Hydrolog Per Glad jobber i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han sier at vannet minsker i Lågen og sideelvene.

– Nå er det heller ikke ventet noe særlig nedbør det neste døgnet. Det ser ut til at det verste kan være over, sier han til avisa Gudbrandsdølen Dagningen. Han snakket med dem torsdag morgen.

Onsdag var vannstanden i Gudbrandsdalslågen tre meter høyere enn før været Hans.

Mange bygder og områder står under vann, som for eksempel i Nesbyen. Flere hundre mennesker er evakuert mange steder i Norge. Årsaken er fare for jordskred og flomvann som trenger inn.

Flere områder på Østlandet er ikke laget for denne typen ekstremvær. Det sier professor Oddbjørn Bruland til kanalen TV 2. De tåler ikke ekstreme mengder regn og flom.

Bruland er professor i vassdragsteknikk ved NTNU. Han mener at ikke alle steder som nå opplever ødeleggelse, bør bygges opp igjen.

– Vi må tenke klokt rundt hvor vi bygger og hvor vi sikrer. Det er ikke alltid vi tenker så smart, sier han.

Professor Tone Merete Muthanna jobber også ved NTNU. Hun sier at mange bebygde steder ved elver og vassdrag ikke ville blitt bygget i dag. Om de hadde hatt kunnskap om endringene i klimaet.

Muthanna sier at slikt ekstremvær kommer til å skje oftere enn før.


Siste utgave

På forsiden nå