Norge

Gjør skolene nok med mobbing?

Stadig flere elever og foreldre klager. De mener at skolene gjør for lite for å stoppe mobbing.

Hittil i år er det kommet inn 1.425 klager. Det viser tall fra Utdannings-direktoratet (Udir).

Det er 539 flere klager enn i første halvår i fjor, sier Gisle Berg til kanalen NRK. Han er avdelings-direktør for oppvekst og velferd hos statsforvalteren i Nordland.

– Det handler om at elevene ikke har det godt nok på skolen. De gir tilbakemelding om det, sier Berg.

De som klager har det ikke bra. Årsaken er krenkelse, mobbing eller andre grunner, sier han. Berg mener at skolene ikke har gjort nok i disse sakene.


Siste utgave

På forsiden nå