Norge

Hva gjør skandalene med tilliten vår?

Handel med aksjer og brudd på habilitet. Hva gjør slike ting med tilliten vår til politikere?

Sommeren har vært utfordrende for regjeringen. Ola Borten Moe måtte slutte som minister for forskning og høyere utdanning. Årsaken var at han hadde handlet aksjer. Kulturminister Anette Trettebergstuen sluttet også. Flere venner fikk verv - og hun fikk kritikk.

Anniken Huitfeldt havnet også i trøbbel. Mannen hennes handlet aksjer. Samtidig var hun utenriksminister. Det samme gjelder Høyre-leder Erna Solberg. Mannen hennes handlet aksjer mens hun var statsminister.

Alle sakene handlet om habilitet.

---

Hva betyr det å være inhabil?

  • Det betyr at du ikke kan være med på å bestemme hva som skal skje i en sak. Årsaken er at du er for kjent med saken eller personene som kan bli påvirket av det som blir bestemt.
  • Ett eksempel kan være at du eier deler i et selskap. For eksempel gjennom aksjer. Og at dette selskapet tjener på beslutninger som tas. Da kan du ikke være den som tar beslutningen. Fordi du selv kan tjene på det.
  • Det er ekstra høye krav til habilitet innenfor næringsliv, dommere, offentlige stillinger og for kommuner og fylkes-kommuner.
  • Reglene skal gjøre at ting som blir bestemt, skal være rettferdig for alle.

---

Hva gjør slike saker med tilliten vår til politikerne?

– Når politikere gjør noe dumt, blir tilliten mindre. Det sier forsker Johannes Bergh til Klar Tale. Han jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Det er på en måte bra, ifølge Bergh.

– Vi ønsker ikke at folk skal ha 100 prosent tillit til politikerne. I et demokrati er det en fordel at velgerne er litt kritiske. Politikere som ikke har fortjent tillit, trenger heller ikke å få det.

Det har vært mange skandaler i politikken den siste tiden. Men det er ikke første gang tilliten til politikerne har blitt satt på prøve.

I 2021 fikk flere politikere trøbbel i saken om pendlerboliger. Flere politikere hadde da bodd gratis i Oslo, uten at de hadde rett på det. De skulle betalt skatt av denne fordelen. Men det var det flere som ikke gjorde.

– Da viste målinger at tilliten ble mindre til politikere på Stortinget, sier Bergh.

Slike saker gjør at velgerne blir mer skeptiske, sier han.

– Og velgere som er skeptiske til politikere fra før av, får bekreftet det de trodde om politikeren. Det er uheldig for norsk politikk. Og varer det over tid, er det uheldig for tilliten til demokratiet. I verste fall.

– Hjelper det på tilliten når politikere slutter i rollene sine?

– Ja, absolutt. Skandaler kan gå over ganske raskt. Det er hvis de finner en løsning av noe slag. Én løsning kan være at en politiker slutter.

Det finnes også andre løsninger, ifølge Bergh.

– På Stortinget har det blitt laget nye regler. Det gjelder hvilke fordeler og ordninger politikere kan bruke. Slike ting er fornuftig å lage. Slik blir velgerne sikre på at det ikke vil skje igjen. Og tilliten blir bedre.

– Er norsk politikk flink til å tilpasse seg når skandaler skjer?

– Det vil jeg si at den er. Tilliten til norsk politikk er rimelig høy. Og det har den vært over lang tid. Skandaler har som regel vært enkelte hendelser. Og noen politikere har sluttet som følge av ting de har gjort.

Utfordringen nå, er at mange av sakene handler om det samme. Blant annet aksjer og habilitet.

– Det kan gi et inntrykk av at det er en uheldig kultur blant politikerne. Et inntrykk av at politikerne ikke tar reglene som gjelder dem alvorlig nok. Det kan være mer alvorlig enn en enkelt sak der én politiker har gjort noe dumt.

---

Kort om saken

  • Det har vært flere skandaler i norsk politikk den siste tiden.
  • Skandalene påvirker tilliten vår til politikere.
  • Skandaler kan gå over ganske raskt. Det er hvis politikerne finner en løsning på problemet.

---Siste utgave

På forsiden nå