Norge

Tar imot mange ukrainske flyktninger

Norge tar imot mange ukrainske flyktninger. Regjeringen har foreslått flere tiltak.

Folk som har fått asyl i Norge blir med i et program. Det kalles introduksjons-programmet. Regjeringen vil gjøre endringer for ukrainske flyktninger.

Regjeringen la fram forslagene tirsdag. Emilie Enger Mehl holdt pressekonferanse. Hun er justisminister. Tonje Brenna snakket også. Hun er minister for arbeid og inkludering.

Programmet kan bare forlenges hvis personen har jobb eller arbeidspraksis. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Endringen er for å få flere ukrainere ut i jobb, sier Brenna.

Forslagene kommer fordi det har kommet mange ukrainske flyktninger til Norge.

Regjeringen foreslår også at kommunen kan si nei til introduksjons-programmet. De skal kunne si nei til personer som har jobb eller tilbud om jobb.

Regjeringen sender også et annet forslag på høring. De skal foreslå at kommuner må lage asylmottak.

– Dette er en løsning regjeringen ikke ønsker å ta i bruk. Samtidig er situasjonen uforutsigbar, sier Mehl.

Totalt har 65.000 personer fra Ukraina søkt om asyl i Norge. Alle disse har søkt etter at krigen startet. 29.000 av disse har kommet hittil i år.

Det har kommet over 1.000 ukrainere i uker de siste seks ukene.

Utlendings-direktoratet skal lage mellom 2.000 og 3.000 mottaksplasser. Det skal skje i løpet av oktober. Det vil si at det kommer fem nye mottak i uka. Det kommer i tillegg til 28 nye mottak som kom i august.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå