Norge

Så ofte drikker vi alkohol

Voksne og eldre drikker alkohol oftere enn de unge. Men de unge drikker mer når de først drikker.

SSB gjort en undersøkelse med Folkehelseinstituttet (FHI). Den handler om bruk av rusmidler og tobakk det siste året.

34 prosent av voksne nordmenn har drukket alkohol minst én gang i uka. Det gjelder folk i alderen 16 år til 79 år. I fjor var tallet 36 prosent.

– Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet i Norge. De fleste av oss har drukket alkohol i løpet av det siste året. Men hvor ofte vi drikker varierer. Det sier Elin Skretting Lunde i en pressemelding. Hun jobber i SSB.

Én av fire sier de drikker én gang i måneden. Men det er også én av fire som drikker sjeldnere. 17 prosent har ikke drukket i det hele tatt det siste året.

Menn drikker oftere og litt mer enn kvinner. 39 prosent av menn har drukket minst én gang i uken. 28 prosent av kvinnene sier det samme. Både kvinner og menn drikker litt mindre enn i fjor.

Det ble solgt mer alkohol i Norge under pandemien. Årsaken er at folk ikke kunne kjøpe alkohol i utlandet under pandemien. Det har blitt solgt mindre alkohol i Norge etter pandemien.

Hvor mye folk drikker, har holdt seg stabilt i noen grupper. Mens noen grupper drikker mindre.

Rundt 40 prosent av voksne og eldre drikker minst én gang i uka. Unge i alderen 16 år til 24 år drikker sjeldnere. 25 prosent drikker minst én gang i uka.

Men de unge drikker mer når de først drikker. 11 prosent av de unge har drukket minst seks enheter med alkohol. For eksempel i løpet av én kveld.

---

Alkohol i Norge

  • Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge.
  • 34 prosent av voksne nordmenn har drukket alkohol minst én gang i uka. Tallet gjelder det siste året.
  • Menn drikker oftere og litt mer enn kvinner.
  • Voksne og eldre drikker oftere enn de unge. Men de unge drikker mer når de først drikker.

---Siste utgave

På forsiden nå