Norge

Vi kan få utbrudd av fugleinfluensa

Fugleinfluensa er ikke noe nytt. Men viruset er tettere på enn før.

Vi må regne med at vi får utbrudd av fugleinfluensa i Norge. Viruset har stor evne til å endre seg. Derfor er det viktig å følge med på slike virus. Årsaken er at vi ikke vil at viruset skal smitte til andre dyr og til oss mennesker.

Det skriver Vetrinær-instituttet i en pressemelding.

Fugleinfluensa er ikke noe nytt. Men viruset er tettere på enn før. Det var et utbrudd i Nord-Norge i sommer. Vi har ikke sett lignende her til lands tidligere. Flere tusen fugler av måkearten krykkje døde.

Helsen til dyr i Norge er generelt god. Men det er viktigere enn noen gang å følge med. Både når det gjelder fugl og pattedyr. Fugleinfluensa er influensa A-virus.

Slike virus endrer seg raskt. Det kan derfor bli nye virus. Disse kan lettere smitte. Både fra fugler til andre dyr og til mennesker.

Det er i hovedsak fugler som får denne type influensa. Men flere andre dyr har blitt smittet i verden de siste årene. Kun noen få rever har fått det påvist i Norge.

Det er fortsatt sjeldent mennesker blir smittet. Ingen er rapportert smittet i Norge.

---

Fugleinfluensa

  • Det kan bli utbrudd av fugleinfluensa i Norge.
  • Viruset rammer i hovedsak fugler.
  • Men det er risiko for at andre dyr og mennesker kan få det.

---Siste utgave

På forsiden nå