Norge

Flere innvandrere fikk seg jobb

Mange av de som tok introduksjons-programmet i 2021 er nå i jobb eller utdanning.

Innvandrere som kommer til Norge tar introduksjons-programmet. Der lærer de om det norske samfunnet og språket.

65 prosent av de som tok programmet i 2021 var i jobb eller utdanning innen november året etter. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er et høyt tall, ifølge SSB.



Siste utgave

På forsiden nå