Norge

Får støtte til å få flere menn i toppstillinger

Forskningsrådet ønsker å få flere mannlige ledere innen helsefag. Rådet bruker én million kroner på prosjektet.

VID vitenskapelige høgskole har fått penger fra Forskningsrådet. Pengene skal gå til å få menn inn i høye stillinger. Men ikke i hvilken som helst sektor. Det er snakk om utdanninger innen helsefag og sosialfag. Der ønsker de flere mannlige ledere.

Én million kroner skal gå til dette. Det skriver VID i en pressemelding.

Oftest har det vært kvinner som har manglet i akademia. Hos VID er problemet motsatt. Tre av fire av de ansatte er kvinner. Det gjelder i stillinger som underviser og forsker. Det er enda færre menn som underviser i helsefag og sosialfag.

– Vi har mange kvinner i ulike stillinger ved VID. Det er flott. Men det betyr også at vi ikke har så mange menn, sier Gunhild Odden.

Hun er prorektor for forskning ved Vid. Odden skal lede prosjektet sammen med Trine Powell. Pengene er en del av Forskningsrådets Balanse-program.

– Vi mener at en bedre kjønnsbalanse vil styrke utdanningene. I tillegg til forskningen som er på utdanningene. Det vil være positivt både for samfunnet og fremtidige studenter. Det skriver Powell og Odden i søknaden.

Målet er at det skal bli bedre balanse mellom kjønnene. Flere kvinner velger fag innen helse og sosial. Et delmål er å gjøre folk mer bevisste på følgene dette kan ha.

– Kanskje kan vi på sikt også få flere menn inn i disse utdanningene? Det håper vi, sier Odden.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå