Norge

Dette tenker elever om å bruke mobil på skolen

Bør mobilen ut av klasserommet? Tre elever er relativt positive til forslaget.

Elever må legge fra seg mobiltelefoner. Det mener Utdanningsdirektoratet. De anbefaler at telefonene må ut av alle klasserom. Også på videregående. Men elevene på videregående får bruke mobilen i friminuttet, sier anbefalingen.

Hva synes elevene selv om mobil på skolen? Nelli Krøger Bjørneboe, Hermine Fristad Fjeld og Ine Nordstoga Blomseth går på videregående. De går siste året på Foss videregående skole i Oslo.

– Vi er alle ganske positive til at vi ikke har mobil i timene. Så lenge vi kan ha den i friminuttet, er jentene enige om.

Mobil har vært en naturlig del av hverdagen til jentene lenge.

– Jeg fikk mobil rundt fjerde klasse, sier Blomseth.

Sosiale medier er det som tar mest tid på mobilen. De fleste har aldersgrense. Du må være 13 år før du kan bruke det. Noen klarte å skaffe seg det før, sier Fjeld.

– Jeg har mobilen i hånda hele tiden. Det er en følelse av å måtte følge med på hva som skjer, sier hun.

Den preger ikke bare tiden på skolen. Men også når elevene skal gjøre lekser hjemme.

– Det er lett å miste konsentrasjonen. Da plukker jeg raskt opp mobilen, sier Blomseth.

Bjørneboe har tatt et valg om at hun vil bruke mobilen mindre. Hun er bevisst på hvor mye tid hun bruker på skjerm.

– Alle er klare over at det går mye tid til mobil. Det er noe vi elever er bevisst på, sier hun.

Anbefalingene skal hjelpe med å sette regler. Men kommuner, fylkeskommuner og skoler lager reglene. Lise Hagen Rebbestad er fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus. Dette sier hun om anbefalingene:

– Jeg er opptatt av hvordan digitale læremidler brukes i det pedagogiske arbeidet i klasserommet. I dette tilfellet mobiltelefoner, sier Rebbestad.

Hun mener læreren har det siste ordet. Anbefalingen skal ikke fjerne lærerens vurdering, sier hun. Hun mener lærerne kan vurdere hvilken plass mobil har i deres undervisning.

Jentene på Foss sier mye av tiden på skolen er preget av skjerm. Folk kan bruke laptoper til å gjøre andre ting også, sier Blomseth.

– På en måte hadde det vært fint om vi ikke kunne bruke mobil. Da blir valget tatt for oss. Det er vanskeligere å legge bort mobilen hvis alle andre bruker den, sier Fjeld.Siste utgave

På forsiden nå