Norge

Så mange har fått bot for å kjøre med rus

Nordmenns største frykt i trafikken er rusede sjåfører. Mange blir tatt for dette hver dag.

En person ble tatt for å kjøre med promille på søndag. Mannen skapte en kollisjon på E18 i Sande i Holmestrand kommune. Han hadde promille på 2,4, sa politiet. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Han er bare én av flere som har satt seg bak rattet med promille.

31 bilførere ble anmeldt hver dag i 2023. Alle for å kjøre mens de var påvirket av rus. Det skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

– Det er skrekkelig høye tall. Jeg tør ikke tenke på hvor mange som ikke blir tatt.

Det sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring. Totalt ble 11.428 personer rusanmeldt i fjor. Det viser tall fra Utrykningspolitiet. Det er snakk om forskjellige former for rus. Enten alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer.

– Å møte på en ruset sjåfør er nordmenns store skrekk. Og mørketallene er nok store. Dessverre blir ikke de fleste blir tatt, sier Ytre-Hauge.

Politiet tror mange flere kjører mens de er påvirket av rus hver dag. Det kan være 140.000 turer i trafikken hver dag, tror politiet.

Dette frykter vi mest i trafikken:

  1. Rusede sjåfører – 74 prosent.
  2. Folk som bruker mobilen mens de kjører - 61 prosent.
  3. Dyr i veibanen – 60 prosent.
  4. Glatt føre – 56 prosent.
  5. Utenlandske vogntog – 41 prosent.

Det viser Frendeundersøkelsen, utført av Norstat. I fjor døde 118 mennesker på norske veier. Det er to flere enn året før.

– Vi må snu trenden vi har sett de siste to årene. Altfor mange mister livet på veiene våre, sier Ytre-Hauge.

Hva er årsaken til ulykkene? Blant annet ruskjøring og høy fart. I tillegg til at folk ikke følger godt nok med. Det viser statistikk.

Rus var én av årsakene til 20 prosent av ulykkene som endte med død i 2022. Det viser tall fra politiet.

Én av fem sier de har kjørt uten å vite om de var edru. Det er typisk at det skjer dagen etter at folk har drukket alkohol.

---

Hvilken straff får man for promillekjøring?

Promillegrensen i Norge er 0,2.

0,2-0,5 promille: Stort sett bot. Men førerkortet kan ryke for en periode.

0,5-0,8 promille: Du får bot. Du kan miste førerkortet i 12 til 18 måneder.

Hvis det har skjedd et uhell, kan du miste førerkortet lenger. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille. Du får bot ut i fra hvor mye du tjener.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå