Norge

Pensjonsforlik

Hva er pensjonsforlik?

---

Pensjonsforlik

  • Torsdag 29. februar ble flertallet på Stortinget enige om et pensjonsforlik.
  • Ordet «pensjonsforlik» består av to ord. «Pensjon» er pengene du skal leve av når du blir eldre. Det er penger du har krav på ved en viss alder, når du slutter å jobbe.
  • «Forlik» betyr at det er enighet mellom flere parter.
  • Sju av partiene på Stortinget er enige om nye pensjonsregler: Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG.
  • Med nye pensjonsregler må flere jobbe lenger avhengig av når de er født. For statlige ansatte blir aldersgrensa økt fra 70 til 72 år. Uføre skal få samme inntjening av pensjon som de som jobber.

---Siste utgave

På forsiden nå