Norge

Fra utlandet? Du kan få nei til uføretrygd

Blir du kronisk syk eller skadet? Nav kan likevel si nei til å gi deg uføretrygd.

Skader du deg eller blir kronisk syk, og kan ikke jobbe? Da kan du få uføretrygd fra Nav. Det er likevel ikke alle som kan søke om uføretrygd. Ikke minst hvis de har flyttet hit fra utlandet.

For å få uføretrygd må du ha bodd lenge nok i Norge. Og du må ha bodd her fem år i strekk før du ble ufør. Før 2021 var kravet tre år.

Det kalles for trygdetid. Flyttet du for eksempel til Norge i juni 2019 og ble ufør i juni 2023? Da har du ikke lang nok trygdetid. Da vil du ikke få uføretrygd fra Nav, selv om du er ufør. Det står i folketrygdloven: Du må ha vært medlem i folketrygden i de siste fem årene fram til tidspunktet du ble ufør på. Du er medlem i folketrygden når du bor fast i Norge.

Også det å bo i et annet EØS-land kan telle som såkalt trygdetid. Da er det viktig å kunne vise at det ikke er pauser mellom tida du bodde i et EØS-land, og i Norge.

Trygderetten behandler saker fra Nav som det blir klaget på. Der ser vi eksempler på at folk får nei til uføretrygd. Som en kvinne som først bodde i et EØS-land, og så flyttet til Norge. Det var to dager hvor hun ikke kunne dokumentere at hun bodde i noen av landene. Derfor fikk hun også nei til uføretrygd. Det skriver Trygderetten i et vedtak fra 2022.

Flytter du fra et land utenfor EØS til Norge? Da kan trygdetiden gjøre at du får nei til uføretrygd. Selv om du er for syk til å jobbe.

Som i denne saken hos Trygderetten. Mannen skal ha flyttet til Norge i 2004, men ble ikke folkeregistrert før 2011. Han ble sykemeldt 31. desember 2012. Det er tidspunktet da Nav mener at mannen ble ufør. Altså hadde han ikke lang nok trygdetid til å få uføretrygd.

---

Hvem kan få uføretrygd?

  • Du har ikke samme evne til å jobbe som før på grunn av sykdom eller en skade.
  • Du klarer maks å jobbe 50 prosent av det du jobbet før.
  • Du må ha prøvd behandling og tiltak for å sjekke arbeidsevnen din.

---Siste utgave

På forsiden nå