Norge

Delte meninger om når kvinner skal få ta abort

Abortutvalget foreslår selvvalgt abort til og med uke 18. Men ikke alle er enige om å endre fra 12 uker. Og noen vil utvide grensa til 22 uker.

«Hele ideen om at en kvinne har rett til å bestemme over sin egen kropp, og at hun kan gjøre som hun vil med den, er helt absurd».

Når skal en kvinne få avbryte en graviditet? I dag kan den gravide selv velge abort til og med uke 12. Men Abortutvalget foreslår ei ny grense: uke 18.

Det er kommet mange meninger om forslaget. Setningen over finner vi i ett av 1272 svar i høringen.

I dag må kvinner søke ei nemnd om å få ta abort. Det er hvis 12 uker har gått. Nemnda sier ja til abort i over 99 prosent av søknadene. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Bør grensa flyttes til 18 uker? Norge jobber med en ny abortlov. Abortutvalget har foreslått å utvide grensen for hvor lenge du kan velge å ta abort. De foreslår å sette grensen til slutten av uke 18.

Utvalget leverte sitt forslag før jul. Det er nå på høring. Her kan de som ønsker, komme med sine meninger om forslaget. Også privatpersoner. Fristen for å mene noe om forslaget var 22. mars.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier til VG at det vil komme en ny abortlov i 2024.

Flere har sendt inn sine meninger om ei ny grense. Noen støtter forslaget. Andre er sterkt imot.

Sykehuset Haukeland hører til Helse Bergen. De har sendt inn sitt svar. De skriver at de vil ha en enda lenger grense. De mener den bør være i uke 22. De vil også fjerne nemndene.

De skriver at Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppdaterte råd fra 2022, som deres forslag samsvarer med. Og de mener at forslaget om en grense på 18 uker ikke bygger på medisinske årsaker.

Gravide kvinner tar ultralyd i uke 18. Ei grense i samme uke er ikke lurt, mener de. Det kan gi et unødvendig tidspress når det er mistanke om sykdom hos fosteret.

Å flytte grensa vil ikke gjøre at kvinner venter lenger, skriver de. De viser til at 95 prosent av alle aborter skjer før uke 12. Og at heller ikke i land med lengre frist venter kvinner med å ta abort.

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha grensa i uke 22.

– Det vil styrke kvinners rettigheter at grensen for selvbestemt abort økes til uke 22, oppsummerer de, ifølge NTB.

Nye aborttall for Norge i 2023 ble lagt frem i mars. Der skrev FHI at åtte av ti aborter blir utført før uke 9.

Andre svar i høringen peker i en annen retning. Bispemøtet i Den norske kirke skriver de er kritiske til å flytte grensa til uke 18. De vil ha dagens grense på 12 uker.

Kristkyrkja på Stord går lenger. De ønsker et helt nytt lovforslag. I det skal fosteret ha rettsvern fra dag én.

Det er Kristkyrkja på Stord som mener det er absurd at en kvinne har rett til å bestemme over sin egen kropp. De skriver videre at ingen kan gå til helsevesenet for å fjerne en hånd eller en fot. De skriver at legen som utfører abort, vet godt at han ikke fjerner en del av kvinnen sin kropp. Men at han utfører et drap.

Da fristen i høringen var gått ut, var det kommet inn 1272 svar. De aller fleste svarene, hele 1124, er fra privatpersoner, ifølge avisa Vårt Land.

I et anonymt høringssvar peker en personen på fosterets rettsvern.

«Jeg er imot utvidet abortgrense. Fosteret er på dette tidspunktet et fullt utviklet individ, og med fullt menneskeverd og krav på rettsvern», skriver personen.

Sykepleier Randi Wold Stavrum mener det er feil å utvide grensen utover 12 uker. Hun tror det blir vanskeligere for kvinnene å få mer tid på å bestemme seg. Hun tror det er viktigere med god tilgang på timer for ultralyd og samtaler, enn å forlenge grensen.

I høringssvaret til Petter Hovland skriver han at han støtter å flytte grensen til 22 uker. Han mener og at abortnemndene må bort. Han mener de tar fra kvinner retten til å bestemme selv og at dette er uakseptabelt.

---

Hvem er for ny abortlov i Norge?

  • Fem av partiene på Stortinget vil ha ny grense for selvbestemt abort. Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG ønsker en grense på uke 18. Innad i Ap og Sp er det forskjellige meninger om ny abortgrense.
  • Høyre, Frp, Senterpartiet og KrF vil beholde dagens grense på 12 uker.
  • Regjeringen skal i år legge frem en ny abortlov. Den skal Stortinget stemme over.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå