Norge

Hva må til for at vi når klimamålene?

Kampen mot et endret klima går for sakte. Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Klima og miljø er ikke noe nytt tema. De fleste av verdens land vet at de må gjøre noe for å hindre at klimaendringene blir verre. Ulike avtaler skal sørge for at det skjer.

Likevel er det mange land som sliter med å nå klimamålene. Norge er blant dem.

Miljødirektoratet har laget en rapport. Den handler om hva Norge må gjøre for å hindre at det blir sluppet ut for mye klimagasser.

Rapporten sier at Norge skal klare å kutte utslipp med over 60 prosent innen 2035. Men at dette krever mange nye tiltak. Det er også viktig at disse tiltakene starter snart.

– Vi har sagt det før, og budskapet er verdt å gjenta. Klima-omstillingen må gjøres raskere. Det sier Ellen Hambro. Hun er miljødirektør.

Rapporten viser hvilke områder det er viktig å gjøre endringer.

  • Industrien må endres. Den må bruke mer grønn energi.
  • Transporten må gjøres mer miljøvennlig. Eventuelt gjøre det lettere å velge miljøvennlige måter å komme seg rundt på.
  • Jordbruk må endres ved at vi slutter å kaste så mye mat. Vi må spise annerledes.

Rapporten sier at om folk skal ta tog, buss, sykle eller gå, så trenger de en belønning.

– Det er behov for en kombinasjon av pisk og gulrot.

For å nå målene, må det brukes mer fornybar energi. Det er også viktig å ta vare på områder som lagrer karbon.

Innen 2050 skal utslippene være kuttet med minst 90 prosent, ifølge klimaloven. Rapporten viser at tiltakene må skje raskt dersom det skal gå.

Noen er kritiske til forslagene i rapporten. Blant dem er Fremskrittspartiet. De sier at dette vil gå utover de som bruker bil som transportmiddel, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Andre partier mener regjeringen gjør for lite for klima, og at det går for tregt.

– Rapporten viser at klima-omstillingen går for sakte. Norge mangler fornybar kraft, nett og en troverdig klimaplan. Det sier Mathilde Tybring-Gjedde. Hun medlem av partiet Høyre.

Siste utgave

På forsiden nå