Norge

Vil beskytte ukrainere lenger

Regjeringen vil forlenge tiden ukrainere kan få beskyttelse som en gruppe i Norge.

Justisdepartementet kom med et nytt forslag i Stortinget fredag. De ønsker å endre utlendings-loven.

Ukrainere som kommer til Norge, får midlertidig beskyttelse som en gruppe. Dette kalles midlertidig kollektiv beskyttelse.

Kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen i dag. Og kan forlenges i inntil tre år. Regjeringen vil endre dette til fem år.

– Situasjonen i Ukraina er fortsatt uavklart, sier Emilie Enger Mehl i en pressemelding. Hun er justisminister.

De ønsker å kunne forlenge tillatelsen i to ekstra år. Det vil gjøre at de kan velge den beste løsningen til enhver tid, ifølge Mehl.

I mars 2025 vil noen av ukrainerne ha hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i tre år.

Siste utgave

På forsiden nå