Norge

Disse får mer fra 1. mai

Flere av de månedlige Nav-utbetalingene blir nå større. De nye beløpene gjelder fra 1. mai.

Halvparten av oss fikk penger fra Nav i 2023. Og mange av de som mottar penger fra Nav, får mer utbetalt fra mai. Det er fordi det såkalte grunnbeløpet går opp fra 1. mai. Grunnbeløpet er et fast beløp. Det er dette Nav bruker for å beregne hva du skal ha utbetalt i for eksempel pensjon og uføretrygd. Nå er grunnbeløpet på 118 620 kroner.

Før det kommer et nytt grunnbeløp, er det trygdeoppgjør.

Det vil si at regjeringen møter organisasjoner for å snakke om tallene som avgjør nytt grunnbeløp. Minister Tonje Brenna har møter med organisasjoner for pensjonister, arbeidstakere og funksjonshemmede. Det sier Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Klar Tale. I år er disse møtene 16. og 23. mai. Det betyr at når trygdeoppgjøret er ferdig, blir nytt grunnbeløp bestemt. Og selv om det skjer i slutten av mai, gjelder det fra 1. mai.

Da får flere mer utbetalt fra Nav. Det nye beløpet gjelder fra 1. mai. Mange får en etterbetaling. Normalt sett får de som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger (APP) og menerstatning ved yrkesskade/yrkessykdom etterbetalingen i slutten av mai. Resten får normalt en etterbetaling på utbetalingen i juni. Det forteller Navs fagavdeling til Klar Tale.

Disse utbetalingene går opp fra 1. mai basert på nytt grunnbeløp:

 • Overgangsstønad til enslig mor eller far.
 • Uføretrygd.
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Dagpenger.
 • Menerstatning ved yrkesskade/yrkessykdom.
 • Lønnsgaranti: Maksimal dekning er to ganger grunnbeløpet.
 • Sykepenger: Generelt øker ikke utbetalingen. Men taket for utbetaling som er på seks ganger grunnbeløpet, blir høyere enn før.
 • Barnetilsyn til enslig mor eller far som er i arbeid: Generelt øker ikke utbetalingen. Men taket som er på seks ganger grunnbeløpet, blir høyere enn før.
 • Svangerskapspenger og foreldrepenger: Generelt øker ikke utbetalingen. Men taket som er på seks ganger grunnbeløpet, blir høyere enn før.
 • Pleiepenger o.l.: Generelt øker ikke utbetalingen. Men taket som er på seks ganger grunnbeløpet, blir høyere enn før.
 • Omstillingsstønad til etterlatte.
 • Barnepensjon.
 • Pensjon til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier.
 • Supplerende stønad til uføre flyktninger.
 • AFP i privat sektor.

Også minstesatsene for pensjon og garantipensjon blir endret fra 1. mai. Det er snakk om de laveste satsene. De blir satt opp basert på pris- og lønnsveksten. Økningen gjelder minstesatser for: Alderspensjon, AFP i offentlig sektor og supplerende stønad til personer over 67 år.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå