Nyheter

Kommunen med nytt forslag om flyktninger

Drammen kommune har et nytt forslag til mottak av folk på flukt. Det forrige ble gjort ugyldig.

Drammen kommune ville kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Årsaken var at de ikke klarte å integrere de flyktningene som kom. Kommunen mente det var enklere å integrere folk fra Ukraina. Og dermed ville de kun ta imot ukrainere.

Forslaget deres ble klaget inn til Statsforvalteren. Folk mente de ikke kunne velge hvilke flyktninger de skulle ta imot. Statsforvalteren var enig og gjorde vedtaket ugyldig.

Denne uka har kommunen et nytt forslag. De har blitt enige om å motta 125 flyktninger. Det er Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti (KrF) som styrer Drammen.

Frp ville egentlig ikke ta imot noen flyktninger, men sa ja til 125. Det melder Drammens Tidende.

Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt foreslo 340 flyktninger. Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo 250.

Kilde: Nyhetsbyrået NTB

Siste utgave

På forsiden nå