Norge

Jordbruksoppgjør

Hva er jordbruksoppgjøret?

---

Jordbruksoppgjøret

  • Norske bønder er enige med staten om jorbruksoppgjøret. De har forhandlet om hvor mye bøndene skal tjene.
  • «Jordbruksoppgjøret» består av to ord: jordbruk og oppgjør. Jordbruk er arbeidet med å holde husdyr, eller med å produsere planter som blir mat til dyr og mennesker. Oppgjør er utbetaling av lønn eller en godtgjøring.
  • En bonde som jobber full stilling, vil tjene 85.000 kroner mer etter jordbruksoppgjøret.
  • Norges Bondelag er fornøyd med avtalen. De mener bonden nå får bedre mulighet til å tjene bedre.
  • Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag syns ikke avtalen er god nok. Tor Jacob Solberg (bildet) tror mange bønder blir skuffet.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå